Orange Peeling

 utveckling av vårt polersystem

Med vårt tvåstegs polersystem har vi vidareutvecklat sättet att utföra lackbehandling. I syfte att öka graden av repborttagning i alla lacker samtidigt som samma höga glansnivå bibehålls, har One Cut-systemet anpassats till de nyutvecklade, mer reptåliga färgsystemen som finns på nya bilar. För att uppnå bästa möjliga resultat i endast två arbetssteg, matchas våra polermedel med våra specialutvecklade trissor.

Gör två till en

För ett ännu mer ekonomiskt tillvägagångssätt för fordonsförberedelser har vi nu utvecklat ett effektivt enstegs polersystem för att komplettera vårt tvåstegs-polersystem. Med vår innovativa One Cut & Finish P6.01-polermedel tillhandahåller vi en produkt som kombinerar det optimala förhållandet mellan borttagning av repor och glans. Även här följer vi systemkonceptet: Den orangea One Cut Pad-trissan har anpassats optimalt till One Cut & Finish P6.01. Som vanligt finns detta i de vanliga tre storlekarna (Ø 76 mm / 3 ″, Ø 126 mm / 5 ″, Ø 150 mm / 6 ″) Polermedel och trissa kompletterar varandra perfekt för att snabbt skapa en högblank yta. I bara ett steg avlägsnas effektivt repor och slipspår från P2000-korn uppåt och ytan förseglas samtidigt av Carnaubavax i polermedlet.

Slutsatsen: Maximala resultat på minimal tid och ansträngning.


Rekommendation för användning

1. Applicera One Cut & Finish P6.01 på den orange One Cut Pad.

2. Fördela polermedlet jämnt över ytan som ska bearbetas.

3. Använd en dubbelverkande polermaskin eller ocillerande polermaskin (minst 15 mm slag) med måttlig hastighet och måttligt tryck.

4. Applicera i en tvärgående rörelse.

5. Buffa ut polermedelresterna med en mikrofiberduk.